Bine ați venit pe SKY KIOSK


Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare ale acestui terminal prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui terminal de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.
Sky Group SRL, denumită în continuare și SKY KIOSK sau www.sky-kiosk.ro , în calitate de autor/proprietar/administrator al terminalelor automate de scanare și printare și a siteurilor web dedicate acestui serviciu își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestor terminale, siteuri web, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate terminalele și websiteurile aferente serviciului SKY KIOSK, pentru care Sky Group SRL are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate terminalele și websiteruile aferente serviciului SKY KIOSK, în forma actuală sau viitoare, cât și prezentul website vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv SKY KIOSK în cele ce urmează.

Drepturi de autor

Sky Group SRL este autorul SKY KIOSK și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d. sunt proprietatea Sky Group SRL sau sunt licențiate de Sky Group SRL pentru a fi folosite.

Licențe de utilizare

Sky Group SRL vă acordă o licență limitată pentru a accesa/utiliza SKY KIOSK, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea Sky Group SRL. Această licență nu include:

  • revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe SKY KIOSK;
  • download-ul sau copierea informațiilor legate de conturi utilizator;
  • utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.

Conținutul SKY KIOSK, fie că este vorba despre terminalul automat de scanare și printare sau despre pagina de administrare a contului, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Sky Group SRL.

Mărci

Denumirea SKY KIOSK este marcă înregistrată și este deținută de către Sky Group SRL – certificat de înregistrare a mărcii nr. RO 2014 00003 din data de 21.01.2014. Domeniul sky-kiosk.ro și terminalul SKY KIOSK sunt deținute de către Sky Group SRL. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui SKY KIOSK, în formă directă sau "ascunsă" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a Sky Group SRL este interzisă și se pedepsește conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licențele acordate de către SKY KIOSK, conform cu cele de mai sus.

Condiții de utilizare. Garanții.

Serviciul SKY KIOSK este furnizat de către Sky Group SRL pe o bază "așa cum este" și "atât cât este disponibil". SKY Group SRL nu raspunde de interventiile externe, rau voitoare asupra terminalelor SKY KIOSK, site-ul de administrare, serviciul de cloud aferent contului, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de serviciul SKY KIOSK (atac cu viruși, insertie de continut cu potential malicios etc)). Clientul folosește Terminalul și site-ul de administrare asigurandu-se ca utilizarea se face in conditii optime de securitate si siguranta, Sky Group SRL fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/utilizarea SKY KIOSK sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe SKY KIOSK. Sky Group SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor pe SKY KIOSK. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor în SKY KIOSK sau al actualizării diverselor pagini și opțiuni ale SKY KIOSK.
Serviciile și produsele prezentate pe SKY KIOSK nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea SKY KIOSK vă rugăm să ne contactați.

Securitate

Dacă utilizați serviciul SKY KIOSK, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe SKY KIOSK cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat Sky Group SRL pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid un nou set.
Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui serviciu și tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Comunicări

Utilizatorii SKY KIOSK pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura SKY KIOSK, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale Sky Group SRL sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, emailuri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi un număr de telefon fals, deoarece crearea unui cont presupune introducerea unui cod de confirmare primit prin SMS. Sky Group SRL își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.
Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați lui Sky Group SRL și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordați dreptul lui Sky Group SRL și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral Sky Group SRL sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Minori

Sky Group SRL nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Sky Group SRL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, achiziționate de către un adult. Minorii pot achiziționa aceste produse numai sub supravegherea unuia dintre părinți sau a tutorelui legal. Cardurilor bancare și plățile prin transfer bancar pot fi utilizate numai de către adulți. Plățile prin SMS se pot efectua de către adulți. Plățile prin SMS se pot efectua de către minori numai sub supravegherea unuia dintre părinți sau a tutorelui legal.

Drepturi de proprietate intelectuală

Sky Group SRL respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă veți considera că munca dumneavoastră a fost copiata de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresați Sky Group SRL o notificare care să cuprindă:

  • descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciați că au fost încălcate;
  • indicare a locației pe SKY KIOSK unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate;
  • adresa, numărul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;
  • declarație pe proprie răspundere conform căreia sunteți convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deținătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
  • declarație notarială pe proprie răspundere conform căreia acționați cu bună credință, că notificarea este completă și corectă și că sunteți deținătorul drepturilor sau acționați în numele său.

Legislație

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Sky Group SRL. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul Sky Group SRL.

Soluționarea alternativă/online a litigiilor (SAL / SOL)

În Monitorul oficial al României, partea I, nr.654 din 28 august 2015 a fost publicată Ordonanța Guvernului privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, o transpunere în legislația națională a Directivei 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum, Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.
Sky Group SRL nu comercializează bunurile și serviciile comercianților înrolați.
Dacă doriți să apelați procedura de soluționare alternativă a litigiilor SAL, vă rugăm să vă adresați ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor) accesând website-ul http://www.anpc.gov.ro/ sau accesați SOL – Soluționarea online a litigiilor la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO.

Contact

Sky Group SRL

Adresa: Str. Superbă, nr. 3, Dumbrăvița, Timiș, 307160, România
Registrul Comerțului: J35/1199/2004
Codul de identificare fiscală, CUI RO16365631